Polska wydała najwięcej zezwoleń na pobyt w UE piąty rok z rzędu

Polska wydaje więcej zezwoleń na pobyt piąty rok z rzędu, a tylko w zeszłym roku przyznano milion imigrantom spoza UE.

Według danych Eurostatu, Europejskiego Urzędu Statystycznego, w 2021 r. Polska wydała 967 345 zezwoleń, co jest najwyższą odnotowaną w skali roku liczbą. To około jedna trzecia wszystkich zezwoleń wydanych w Unii Europejskiej i dwa razy więcej niż w innych krajach europejskich – donosi SchengenVisaInfo.com.

Inne kraje o wysokim wskaźniku pozwoleń na pobyt to Hiszpania (371 778), Francja (285 190) i Niemcy (185213). Pod względem liczby ludności Polska wydała drugą największą liczbę zezwoleń – 25,6 na 1000 mieszkańców, następnie Malta z 27,7 wydanych zezwoleń na 1000 i Cypr z 24,6 na 1000 mieszkańców.

Ponadto liczba zezwoleń na pobyt, o 31 proc. wyższa niż w 2020 r. io około 3000 mniej niż w 2019 r. – powróciła do poziomu sprzed pandemii, ponieważ we wszystkich krajach wydano 2,9 mln.

Polska również odnotowała znaczny wzrost liczby wydanych zezwoleń w 2021 r. – o 62 proc. w stosunku do niespełna 600 tys. zarejestrowanych rok wcześniej. W 2019 r. najwyższa roczna liczba w kraju wyniosła prawie 725 000.

Od 2017 r. Polska wydała najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt w Europie, a w poprzednich trzech latach była na drugim miejscu po Wielkiej Brytanii, która w 2020 r. opuści UE.

Według powodów przyznawania zezwoleń w 2021 r. spośród tych, którzy przenieśli się do Polski z innych krajów o wysokiej imigracji, 82 proc. było za zatrudnieniem, podczas gdy wskaźniki te wynosiły 24 proc. w Hiszpanii, 13 proc. we Francji i 10 proc. Niemcy.

Ukraina była głównym krajem pochodzenia beneficjentów pozwoleń na pobyt – 75,5% wydanych w 2021 r. pozwoleń trafiło do obywateli Ukrainy, a następnie Białorusi (13,5 proc.), Rosji (2,4 proc.) i Turcji (1 proc.). oraz Indie (0,8 proc.).

Według innego badania Eurostatu Ukraińcy byli grupą narodową, która otrzymała najwięcej pierwszych zezwoleń na pobyt w 2021 r., z czego 83 proc. wydał sam polski rząd.

Imigranci z Maroka i Białorusi podążyli za listą, mając odpowiednio 150 100 i 149 000 pierwszych rezydencji, podczas gdy krajami, które dostarczyły te dwie grupy narodowe, były Hiszpania i Polska.

Czytaj więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.