Słowo Boże na każdy dzień: 16 sierpnia

WTOREK DWUDZIESTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO

Mt 19,23-30

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”.
Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: „Któż więc może się zbawić?”
Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”.
Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”
Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”

„Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego.”

Zdziwienie wywołały słowa Pana Jezusa na temat trudności, jaką ma człowiek bogaty z wejściem do Królestwa. Skąd ta trudność? Nie wynika ona z samego faktu posiadania. Problem tkwi w tym, że ten, kto ma wiele, kto posiada wiele dóbr materialnych – czy to pieniądze, czy to rzeczy za te pieniądze kupione – często bardzo się do tych rzeczy przywiązuje, często o nich myśli, troszczy się i zabiega… Dlatego pragnie ich pomnożenia (szuka np. korzystnych lokat, akcji…); szuka odpowiedniego zabezpieczenia przed złodziejami czy oszustami; okazuje szczególną troskę, by te rzeczy się nie zepsuły, zniszczyły… A kiedy za bardzo zajmie się takim podejściem do tych wartości materialnych, to wtedy: łatwo stanąć przed sytuacją braku czasu na modlitwę, na niedzielną Mszę św., na głębokie, chrześcijańskie przeżycie poszczególnych świąt. Spojrzenie człowieka skierowane w kierunku tych rzeczy „ziemskich”, myśli człowieka zaprzątnięte tylko tymi sprawami – to powoduje, że brak w życiu miejsca dla Boga. A przecież każdy z nas musi mieć w pamięci i to, że wszelkie dobra materialne, wszelkie „bogactwa” będziemy musieli i tak pewnego dnia zostawić, kiedy staniemy przed Panem u kresu naszej ziemskiej drogi. Czy wśród swoich zajęć, spraw dnia codziennego pamiętamy również o sprawach Bożych?

      2022-08-16 Słowo Boże na każdy dzień

ks. Jan Krupka

Hits: 1

The post Słowo Boże na każdy dzień: 16 sierpnia first appeared on Radio Nadzieja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.