Hulajnogi elektryczne – co wolno, a czego nie wolno?

Hulajnogi elektryczne z miejsca podbiły serce młodych mieszkańców Nysy. Urządzeń jest dość sporo – aż 130, jednak nie wszyscy użytkownicy zachowują zasady bezpieczeństwa.

Policja przypomina:

Dla użytkowników hulajnóg:

Hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe.

Hulajnoga elektryczna: uprawnienia

– od osób w wieku od 10 do 18 roku życia, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T;

– od osób które ukończyły 18 lat nie wymaga się uprawnień;

– dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się urządzeniem transportu osobistego jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej.

Hulajnoga elektryczna: obowiązki

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany:

– korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;

– korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;

– sygnalizować kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;

– zachować bezpieczny odstęp – nie mniejszy niż 1 metr przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO, UWR, kolumna pieszych);

W przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów kierujący może wyjątkowo korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h z zachowaniem następujących zasad:

– jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego;

– zachowanie szczególnej ostrożności;

– ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Hulajnoga elektryczna: zakazy

Przepisy zabraniają:

kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;
przewożenia hulajnogą elektryczną innych osób, zwierząt i przedmiotów;
ciągnięcia lub holowania hulajnogą elektryczną innych pojazdów;
czepiania się pojazdów;
jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu;
ciągnięcia za pojazdem kierującego UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innymi podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku.

Hulajnoga elektryczna: parkowanie

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbardziej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 metra.

Artykuł Hulajnogi elektryczne – co wolno, a czego nie wolno? pochodzi z serwisu NYSA INFO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.