Stalowa Wola. Alejki w parku wymagają remontu

Stalowa Wola. Alejki w parku wymagają remontu

Część alejek w stalowowolskim Parku Miejskim została już wyremontowana. Są jednak też i takie, których wygląd i stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Nie chodzi tylko o względy estetyczne, ale przede wszystkim o kwestię bezpieczeństwa.

– Mieszkańcy korzystający z Parku Miejskiego są zadowoleni z wyremontowanych alei między drzewami, ale zgłaszają mi, aby wyremontować pozostałe aleje, na których w nocy można stracić zdrowie – pisał w jednej ze swoich interpelacji radny Dariusz Przytuła.

W odpowiedzi na ten wniosek stalowowolski magistrat wyjaśnia iż ścieżki, o których mowa przebiegają w znacznym zbliżeniu do rosnących w parku drzew. Technologia budowy ścieżek wymaga wykonania wykopów na głębokości około 40 cm. Prace te mogą spowodować zniszczenie korzeni drzew.

– Obecnie prowadzona jest ocena dendrologiczna drzew w parku, w trakcie tej oceny zostanie również uwzględniona możliwość lokalizacji ścieżek w obecnym przebiegu bądź też zostanie określona konieczność ich przesunięcia lub zastosowanie innego rodzaju nawierzchni. Do tego czasu przeprowadzimy prowizoryczne naprawy drobnym kruszywem – informuje magistrat.

Radny w swojej interpelacji pytał także o wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż torów, co jak podkreślał pozwoli na przeniesienie ruchu rowerowego zwłaszcza z okolic parku wodnego na drugą stronę.

– W obecnym czasie prowadzone jest przygotowanie materiałów do wniosku o udzielenie dofinansowania na rozbudowę systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta. Przewidywany termin ogłoszenia naboru określono na I kwartał 2023 roku. Mając na uwadze powyższe oraz zgłaszane przez część Radnych Rady Miejskiej, w tym także Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego, wnioski dotyczące wdrożenia oszczędności w realizacji budżetu wykonanie tej ścieżki w układzie z dofinansowaniem zewnętrznym pozwoli na spełnienie tego postulatu i zaoszczędzenie znacznych środków w budżecie miasta. Orientacyjny koszt wykonania tej ścieżki wynosi około 500000 zł – czytamy w odpowiedzi miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.